Bàn học sinh trung học gỗ tự nhiên GHS-4781

8.500.000