Bàn học sinh hiện đại thiết kế đẹp GHS-4617

4.600.000