Bàn học sinh gỗ phong cách hiện đại GHS-41103

5.200.000