Bàn học sinh bằng gỗ phong cách hiện đại GHS-4673

4.500.000