Bàn học sinh đẹp bằng gỗ công nghiệp GHS-4655

5.800.000