Bàn học sinh hiện đại gỗ công nghiệp GHS-4656

5.800.000