Bàn học sinh tiểu học bằng gỗ công nghiệp GHS-4615

3.630.000