Bàn học liền giá sách bằng gỗ công nghiệp GHS-41343

4.900.000