Bàn học hiện đại, bàn học gỗ công nghiệp GHC-4620

2.200.000