Bàn học kết hợp giá sách thông minh tiện nghi GHS-4893

5.800.000