Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất năm 2022

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất theo đúng quy định của pháp luật gồm: Chốt thuế, nộp hồ sơ thay đổi. Xem địa điểm, thời gian làm thủ tục.

Các thủ tục hành chính trong việc thay đổi địa chỉ công ty gồm những hồ sơ, trình tự như thế nào là điều mà nhiều doanh nghiệp khá quan tâm đến. Nội thất Tây Ninh chia sẻ các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất năm 2022 qua bài viết sau đây.

1 Hồ sơ làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnhTrường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh

 • 1 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: Họ và tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
 • 1 Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung (Bản sao)
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh), (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • 1 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh),
 • 1 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2022

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, tỉnh

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, tỉnhTrường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, tỉnh

 • 1 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: Họ và tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
 • 1 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)
 • 1 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty;
 • 1 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện)

2 Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất

Bước 1 Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố

Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phốChốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố

Các doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác quận hay khác tỉnh buộc nộp thông báo theo mẫu số 8 tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để hoàn thành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ cũng như yêu câu công văn cho phép chuyển sang quận/huyện/tỉnh/thành phố mới.

Thời gian hoàn tất thủ tục này khoảng 5 đến 10 ngày làm việc tính từ lúc hồ sơ được đăng ký. Các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện sẽ bỏ qua thủ tục này.

Bước 2 Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công tyChuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Sau khi chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn cho phép cho chuyển sang địa chỉ mới của cơ quan thuế, công ty sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ.

Bước 3 Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp trực tuyến (bản mềm) qua website dangkykinhdoanh.gov.vn , nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ giấy (bàn cứng) tới cơ quan đăng ký.

Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanhNộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 4 Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi đồng ý và cấp giấy chứng nhận đã thay đổi địa chỉ công ty.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉPhòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ

Bước 5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty

Khi hồ sơ của doanh nghiệp xác minh hợp lệ thì sẽ tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Sở kế hoạch đầu tư để nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3 Một số câu hỏi khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thuế khi thay đổi địa chỉ công ty như thế nào?

Theo Quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP yêu cầu các công ty trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ bắt buộc phải hoàn thành tất cả các thủ tục với cơ quan thuế và đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết…

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ bắt buộc phải hoàn thành tất cả các thủ tục với cơ quan thuếTrước khi đăng ký thay đổi địa chỉ bắt buộc phải hoàn thành tất cả các thủ tục với cơ quan thuế

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ bỏ qua bước làm việc với cơ quan thuế quản lý.

Còn thay đổi địa chỉ đến tỉnh, thành phố khác ngoài hoàn thành các thủ tục với cơ quan thuế mà còn phải soạn thảo các hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế khác gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi

 • 1 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC
 • 1 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Nếu người thực hiện hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân…)
 • Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển điThay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến

Đối với trường hợp đối tượng soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là doanh nghiệp sẽ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Còn đối tượng soạn thảo hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… hồ sơ sẽ bao gồm:

 • 1 Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC
 • 1 Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Bản sao)
 • Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

Địa điểm nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty ở đâu?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đếnThay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến

Các doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chỉ kinh doanh công ty (bản mềm) qua Cổng thông tin quốc gia theo đường link https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Khi được nhận thông báo hợp lệ thì doanh nghiệp sử dụng hồ sơ (bản cứng) gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Không thông báo thay đổi địa chỉ công ty bị phạt bao nhiêu tiền?

Khoản 2, Điều 32, Luật Doanh nghiệp  đã có quy định rõ ràng về việc các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản khi  thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày.

Nếu quá thời hạn trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chínhNếu quá thời hạn trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính

Nếu quá thời hạn trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP dao động từ 500.000 – 5.000.000 tùy thuộc vào thời gian mà quá hạn, cụ thể:

 • Doanh nghiệp bị phạt 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1 – 30 ngày
 • Doanh nghiệp bị phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn từ 31 – 90 ngày
 • Doanh nghiệp bị phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên

Bên trên là những thông tin liên quan đến quy trình thay đổi địa chỉ công ty mới nhất. Hy vọng qua bài viết trên các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị.

Mua khẩu trang tại Nội thất Tây Ninh phòng chống dịch bệnh:

Nội thất Tây Ninh

Nguồn: https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/thu-tuc-thay-doi-dia-chi-cong-ty-moi-nhat-nam-2022-1433324

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *