Kệ sách nhỏ gọn kết cấu chắc chắn GHC-1105

2.600.000