Kệ đứng để sách tiện lợi bằng gỗ GHS-2438

2.150.000