Bàn học sinh cấp 1 bằng gỗ tự nhiên GHS-4650

8.580.000