Quầy lễ tân gỗ thiết kế đơn giản GHS-41391

6.750.000