Bàn văn phòng gỗ nhỏ gọn chất lượng GHX-416-2

2.150.000