Bàn văn phòng gỗ công nghiệp hiện đại GHX-411-2

1.750.000