Bàn quầy lễ tân đẹp nhỏ gọn bằng gỗ GHS-41329

4.200.000