Bàn lễ tân nhỏ gọn phong cách hiện đại GHS-41326

3.800.000