Bàn lễ tân nhỏ gọn bằng gỗ công nghiệp GHS-41322

5.000.000