Bàn lễ tân gỗ công nghiệp thiết kế hiện đại GHS-41316

4.900.000