Bàn lễ tân gỗ công nghiệp phong cách hiện đại GHS-41324

5.400.000