Bàn làm việc giám đốc thiết kế thông minh GHS-41487

7.400.000