Bàn học sinh gỗ tự nhiên có giá sách GHS-4256

10.450.000