Bàn học sinh gỗ công nghiệp thiết kế hiện đại GHS-4652

5.300.000