Bàn học liền giá sách bằng gỗ GHS-41159

9.500.000